MGA PROGRAMA
1999-2000

 

Mayroon kaming dalawang programa para sa mga nais magsaliksik at magpakadalubhasa sa pag-aaral ng panitikan, wika, kultura at kabihasnang Filipino: ang A.B. Literature (Filipino), at ang M.A. Literature (Filipino).

 

Kabilang sa mga kursong pangkalahatan na ibinibigay ng Kagawaran ay ang sumusunod:

Fil 10 Basic Filipino (zero-credit, para sa mga di-makapasa ng diagnostic exams)
Fil 11 Sining ng Pakikipagtalastasan sa Filipino 1
Fil 12 Sining ng Pakikipagtalastasan sa Filipino 2
Fil 14 Panitikan ng Pilipinas

 

Samantala, sang-ayon sa rekomendasyon ng tagapangulo, makapipili ang sinumang kukuha ng A.B. Literature (Filipino) ng mga kurso mula sa sumusunod:

Fil 101
Fil 103.1
Fil 103.4
Fil 103.5
Fil 104
Fil 105
Fil 106
Fil 107
Fil 108.1
Fil 108.3
Fil 108.4
Fil 109.1
Fil 109.2
Fil 110
Fil 111.1
Fil 111.2
Fil 112
Fil 113
Fil 113.2
Fil 114.1
Fil 114.2
Fil 115
Fil 115.1
Fil 115.2
Fil 116
Fil 117.1

Fil 117.2
Fil 118.1
Fil 118.2
Fil 118.6
Fil 119.1
Fil 119.2
Fil 121.1
Fil 121.2
Fil 122.1
Fil 122.2
Fil 122.3

Kasaysayan ng Wikang Filipino
Tulang Filipino
Maikling Kuwentong Filipino
Sanaysay na Filipino
Kritisimong Pampanitikan ng Pilipinas
Teoryang Pampanitikan
Mapanuring Pag-aaral sa Buhay at mga Akda ni Rizal
Panitikang Tagalog sa Ika-19 na Dantaon
Marxismo sa Panitikang Filipino
Feminismo sa Panitikang Filipino
Araling Pangkasarian sa Panitikang Filipino
Panitikang-Bayan ng Pilipinas
Epiko ng Pilipinas
Panitikang Rehiyunal ng Pilipinas
Kulturang Popular ng Pilipinas
Panitikan at Pelikulang Filipino
Panitikang Pambata ng Pilipinas
Mga Kontemporanyong Anyo ng Tuluyan ng Pilipinas
Pamamahayag sa Filipino
Mga Kaisipan sa Panitikan: Silanganin
Mga Kaisipan sa Panitikan: Kanluranin
Teoryang Pampanitikan
Tradisyong Silanganin
Tradisyong Anglo-Amerikano
Panitikan ng Timog-Silangang Asya
Mga Estratehiya at Paraan sa Pagtuturo ng Panitikan at Komposisyon
Produksyon ng mga Kasangkapan Panturo
Malikhaing Pagsulat: Tula
Malikhaing Pagsulat: Maikling Kuwento
Malikhaing Pagsulat: Mga Anyo ng Kulturang Popular
Pagsasalin
Mga Saling Filipino ng mga Akdang Pampanitikan
Teknikal na Filipino 1
Teknikal na Filipino 2
Panitikan at mga Araling Pansining
Panitikan at Pamamahalang Pangkultura
Panitikan at Globalismo

Maaari namang makipag-ugnay sa aming tanggapan para sa programa ng M.A. Filipino.