Inaanyayahan kayo ng Kagawaran ng Filipino sa pambansang panayam na pinamagatang

 

KAPAG BINAGO MO ANG BERSO
Iba’t Ibang Dulog sa Pagbasa ng Tula

Ika-7 hanggang ika-9 ng Abril, 2000.

SEC Lecture Hall
Science Education Complex
Pamantasang Ateneo de Manila

 

Layunin ng panayam-palihan na maglaan ng mga natatanging estratehiya at dulog na gamit ang mga kaisipang tradisyunal, moderno, postmoderno at postkolonyal sa pagtuturo at pagbabasa ng tula.

Tampok sa panayam na ito ang paghahain ng mga batayang prinsipyo sa mga tulang itinuturing na tradisyunal at kontemporanyo upang maisulong ang mga usaping sangkot sa pagtuturo at pagbabasa nito.

Pangungunahan ng mga batikang kritiko at manunulat tulad nina Dr. Florentino Hornedo, Dr. Benilda S. Santos, Dr. Roland B. Tolentino at G. D.M. Reyes.

Aabot ng P3,000.00 ang bayarin para sa bawat kalahok ng panayam. Tutustusan nito ang meryenda at tanghalian sa loob ng dalawa at kalahating araw, mga babasahin at ilang kasangkapan para sa palihan.

Maaaring makipag-ugnayan sa filipino@pusit.admu.edu.ph.